Från och med årsskiftet hittar ni oss här:

KONTAKT:  Sanel Robovic
Telnr:          0737-266 323
E-mail:        WilliamsGarage@hotmail.se

Adress:  Förrådsgatan 10, 54235 Mariestad